Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Μεταφράσεις και διερμηνείες: Servizio traduzioni-interprete

Μεταφράσεις και διερμηνείες: Servizio traduzioni-interprete

Αναλαμβάνονται μεταφράσεις από τα ιταλικά στα ελληνικά και αντίστροφα.Μεταφράζονται κείμενα όλων των τύπων.Υπηρεσίες διερμηνείας από τα ιταλικά στα ελληνικά και αντίστροφα σε όλη την Ιταλία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Τηλ. 0039 3473793541
E-mail: penelope_pol@yahoo.it


Si effettuano traduzioni dall' italiano in greco e viceversa.Testi di tutti i tipi.Servizio di interprete bilingue greco-italiano, italiano-greco in tutta l' Italia e Grecia.

Per ulteriori informazioni:

Cell. 3473793541
E-mail: penelope_pol@yahoo.it

Δεν υπάρχουν σχόλια: