Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Πόσο καλά ξέρετε τον αόριστο;

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στον αόριστο κάνοντας τις παρακάτω ασκήσεις.


Completate con i verbi. 1) … ……............ la lettera? (TU/SCRIVERE) 
2) Ieri sera … ……........ in un ristorante cinese. (IO/ANDARE) 
3) Come … ……..... agli esami? Sei stato promossa o bocciata? (TU/ANDARE) 
4) … ……...... una torta davvero squisita. (IO/MANGIARE) 
5) … ……...... le ragioni del suo gesto? (TU/CAPIRE) 
6) … ……........ sulla cima del monte e il paesaggio era bellissimo. (NOI/SALIRE) 
7) Perché … ……....... dall’auto? Non …… ancora …….......(VOI/SCENDERE; NOI/ ARRIVARE) 
8) Quest’anno … ……....... l’Italia per le nostre vacanze. (NOI/SCEGLIERE) 
9) … ……..... un ottimo lavoro. Complimenti! (VOI/FARE) 
10) … ……........ a piedi. L’autobus era già passato. (LUI / ANDARE) 
11) … ……........ che stasera preferiscono mangiare fuori. (LORO /DIRE) 
12) … …......… il giornale? (TU/LEGGERE)


Rispondete alle domande: 
  • Dove sei nato?
  • Che cosa hai fatto oggi?
  • Dove sei stato nelle ultime vacanze?
  • Che cosa hai mangiato ieri?
  • Quando è stata l' ultima volta che hai letto un libro?

Trovate la domanda
 
_______________________________
Sono andata a Parigi.
_______________________________
Non hanno potuto parlare alla mamma.
_______________________________
Abbiamo visto Federica.
_______________________________
è’ venuta Luisa. 
_______________________________
Non avete capito l’esercizio.
_______________________________
Sono cresciuto a Madrid.

Δεν υπάρχουν σχόλια: